Issue 1

Volume 5, Number 1, Spring 2018

Editorial (Contents, Editorial Commissions, From the Editor)  Eyüp Artvinli

Articles

 Evaluation of the Status of Inclusive Education in Law and Practice in Turkey   and the European Context/ Engin Yılmaz, Macid Ayhan Melekoğlu / Research Article

1-17

 Kaynaştırma Eğitiminin Yasa ve Uygulamalardaki Durumunun Türkiye ve Avrupa Bağlamında Değerlendirilmesi Engin Yılmaz, Macid Ayhan Melekoğlu / Araştırma Makalesi

1-17

Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums / Eyüp Artvinli, Vildan Bayar / Research Article

18-34

 İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programlarında Bir Değer Olarak Geri Dönüşüm / Eyüp Artvinli, Vildan Bayar / Araştırma Makalesi

18-33

 Examining Preservice Social Studies Teachers’ Views about the Nature of   Science by Different Variables / M. Zafer Balbağ, Ersin Karademir/ Research Article

35-45

 From Congruent Angles to Congruent Trıangles: The Role of Dragging, Grid and Angle Tools of A Dynamic Geometry System / Tunç Aryüce, Melih Turgut/ Research Article

46-57

 Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field / Fatma Köybaşı-Şemin / Research Article

58-70

 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri/Fatma Köybaşı-Şemin/Araştırma Makalesi

58-69